Information Retrieval & Knowledge Management (Capaian Maklumat dan Pengurusan Pengetahuan)

CAMP 2012: Kuala Lumpur, Malaysia

maintained by Schloss Dagstuhl LZI, founded at University of Trier