Applied Intelligence, Volume 36

Volume 36, Number 1, January 2012

Volume 36, Number 2, March 2012

Volume 36, Number 3, April 2012

Volume 36, Number 4, June 2012

Schloss Dagstuhl LZI