Applied Intelligence, Volume 40

Volume 40, Number 1, January 2014

Volume 40, Number 2, March 2014

Volume 40, Number 3, April 2014

Volume 40, Number 4, June 2014

Schloss Dagstuhl LZI