Logic Journal of the IGPL, Volume 16, 2008

Volume 16, Number 1, February 2008

Volume 16, Number 2, April 2008

Volume 16, Number 3, June 2008

Volume 16, Number 4, August 2008

Volume 16, Number 5, October 2008

Volume 16, Number 6, December 2008

Schloss Dagstuhl LZI