Logic Journal of the IGPL, Volume 7, 1999

Volume 7, Number 1, January 1999

Volume 7, Number 2, March 1999

Volume 7, Number 3, May 1999

Volume 7, Number 4, July 1999

Volume 7, Number 5, September 1999

Volume 7, Number 6, November 1999

Schloss Dagstuhl LZI