The Journal of Symbolic Logic, Volume 47

Volume 47, Number 1, March 1982

Volume 47, Number 2, June 1982

Volume 47, Number 3, September 1982

Volume 47, Number 4, December 1982

Schloss Dagstuhl LZI