SIAM Journal on Computing, Volume 12

Volume 12, Number 1, February 1983

Volume 12, Number 2, May 1983

Volume 12, Number 3, August 1983

Volume 12, Number 4, November 1983

Schloss Dagstuhl LZI