BibTeX record journals/sensors/YuSQXWZS12

download as .bib file

@article{DBLP:journals/sensors/YuSQXWZS12,
 author  = {Ji Yu and
        Chong{-}Xin Shan and
        Qian Qiao and
        Xiu{-}Hua Xie and
        Shuang{-}Peng Wang and
        Zhenzhong Zhang and
        De{-}Zhen Shen},
 title   = {Enhanced Responsivity of Photodetectors Realized via Impact Ionization},
 journal  = {Sensors},
 volume  = {12},
 number  = {2},
 pages   = {1280--1287},
 year   = {2012},
 url    = {https://doi.org/10.3390/s120201280},
 doi    = {10.3390/s120201280},
 timestamp = {Wed, 14 Nov 2018 10:47:04 +0100},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/sensors/YuSQXWZS12},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics