BibTeX record series/xpert/FischerRR00

download as .bib file

@book{DBLP:series/xpert/FischerRR00,
 author  = {Stephan Fischer and
        Christoph Rensing and
        Utz R{\"{o}}dig},
 title   = {Open Internet Security - Von den Grundlagen zu den Anwendungen},
 series  = {Xpert.press},
 publisher = {Springer},
 year   = {2000},
 url    = {https://doi.org/10.1007/978-3-642-57003-2},
 doi    = {10.1007/978-3-642-57003-2},
 isbn   = {978-3-540-66814-5},
 timestamp = {Thu, 16 Aug 2018 17:42:44 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/series/xpert/FischerRR00},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
a service of Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for Informatics